Hva er angrerett

Angrerettloven gir deg mulighet til å angre på varer eller tjenester som er kjøpt ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted – slik som på internett, telefon eller dørsalg.

Du behøver ikke å begrunne overfor selgeren hvorfor du vil gå fra kjøpsavtalen – og kan i ro og mak undersøke varen for å gjøre deg opp en formening om du ønsker å beholde den.

Angrerettloven gjelder kun i forbrukerkjøp. Det betyr at selgeren må være yrkesselger og at varen i hovedsak er til personlig bruk.

Du har angrerett i 14 dager.
Ønsker du å returnere varen, må den være i tilnærmet samme stand og mengde som da du mottok den.

Selv om du ikke har angrerett eller angrefristen er gått ut, har du selvfølgelig rett til å reklamere på varen eller tjenesten dersom den har feil eller mangler.

Utgifter til porto/oppkravsgebyr og returporto bekostes av kjøper og refunderes ikke.

Les mer på forbrukerportalen http://forbrukerportalen.no/temaer/angrerett 

MilitaryTime/2011